Uyum Programı Hakkında

/Uyum Programı Hakkında
Uyum Programı Hakkında 2019-08-19T19:20:02+03:00

Ankara Üniversitesine yeni kayıtla gelen öğrencilerin, mensubu olacakları üniversitelerini, eğitim ve öğrenim görecekleri fakülte veya bölümlerini yakından tanıyarak öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak Ankara Üniversiteli olmanın haklı coşkusunu yaşamalarını sağlamak amacı ile planlanmıştır.

UYM103 Programı öğrencilerimizin üniversite yaşamını daha iyi tanıyabilmesi için düzenlenmiş olup, Ankara Üniversiteli olma kimliğini kazanmaya ve üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamaya yönelik çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır.

UYM103 Programı, üniversiteye yeni başlayan öğrencileri, üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanıştırmak için düzenlenmiş birçok etkinlikten oluşan ve öğrencilerin;

  • Üniversite yaşamına uyum sağlamalarını,
  • Üniversiteli olmanın farkını yaşamalarını,
  •  Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımalarını kolaylaştırmayı amaçlar.

UYM103 Programı;

  • Yeni kayıt yaptıran öğrenci ile üniversite arasındaki ilk bağın kurulmasıdır.
  • Öğrencinin akademik başarısını artırmak ve kişisel uyumuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir programdır.
  • Hem akademik konularda hem de sağlık, kültür ve spor konularında öğrencileri bilgilendirmeyi, üniversite ve fakülte gezisini, öğretim üyeleriyle, üniversite çalışanlarıyla ve diğer öğrencilerle tanışma fırsatlarını içerir.
  • Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında uygulanır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerin bu programa katılmaları zorunludur.
  • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yeni bir çevreye uyum sağlama ve başarılı olabilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri (örneğin üniversite kaynaklarını tanıma ve kullanma, yeni arkadaşlıklar kurma, vb.) kazandırır.
  • Öğrencilerin liseden üniversiteye (ortaöğretimden yüksek öğretime) sorunsuz bir biçimde geçiş yapmalarına yardımcı olur.