Üniversite Yaşamına Uyum Programının genel koordinasyonu Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmeleri için kendi akademik birimlerindeki (Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar) etkinliklere ve Rektörlük tarafından düzenlenen etkinliklere katılmaları gerekir.

Üniversite Yaşamına Uyum Programından başarılı olmak için öğrencilerin programda yer alan etkinliklerin, en az yüzde 80’ine katılmaları zorunludur aksi halde BAŞARISIZ sayılırlar.

Programda yer alan etkinlikler,  Koordinatörlük tarafından ilân edilen çerçeveye uygun olmak koşulu ile akademik birimler tarafından düzenlenir.

Üniversite Yaşamına Uyum Programı, akademik birimler ve Rektörlük tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta duyurulur.

Üniversite Yaşamına Uyum Programından BAŞARISIZ olan öğrenciler, bir sonraki yıl Uyum Programı’na yeniden katılmak zorundadır.