Uyum Programı Uygulama Esasları

/Uyum Programı Uygulama Esasları
Uyum Programı Uygulama Esasları 2013-07-19T22:23:59+03:00

Üniversite Yaşamına Uyum Programının genel koordinasyonu Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmeleri için kendi akademik birimlerindeki (Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuar) etkinliklere ve rektörlük tarafından düzenlenen etkinliklere katılmaları gerekir.

Üniversite Yaşamına Uyum Programından başarılı olmak için programda yer alan etkinliklerin, en az yüzde 80’ine katılmak zorunludur.

Programda yer alan etkinlikler,  Koordinatörlük tarafından ilan edilen çerçeveye uygun olmak koşulu ile akademik birimler tarafından düzenlenir.

Üniversite Yaşamına Uyum Programı, akademik birimler ve rektörlük tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta duyurulur. Öğrenciler, Uyum Programı kapsamında ilan edilen etkinliklerin en az %80’ine katılmak zorundadır, aksi halde BAŞARISIZ sayılırlar.

Üniversite Yaşamına Uyum Programında BAŞARISIZ olan öğrenciler, bir sonraki yıl uyum programına yeniden katılmak zorundadır