Uyum Programından Muaf Olan Öğrenciler

/Uyum Programından Muaf Olan Öğrenciler
Uyum Programından Muaf Olan Öğrenciler 2019-08-26T18:25:55+03:00

Üniversite Yaşamına Uyum Programı, UYM103 Programı adı ile uygulamalı bir ders statüsündedir. Dersin AKTS Kredisi 2 olup, değerlendirme sürecinde, öğrencinin Uyum Haftası Etkinliklerine katılımı ile birlikte yaşam becerilerini kapsayan modüllerden oluşan ve 14 hafta olarak planlanan derste yapılacak olan final sınavı dikkate alınacaktır. Öğrencinin dersten geçmesi için en az 60 puan alması zorunludur.

Üniversite Yaşamına Uyum Programına katılmak zorunda olmayan, UYM103 Programından muaf olan öğrenciler şunlardır:

  • Enstitülere kayıtlı lisansüstü öğrencileri
  • Önceki yıllarda Ankara Üniversitesine kayıt yaptırmış ve mezun olmadan üniversiteden ayrılmış ama öğrenci affı ile yeniden üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler
  • Daha önce Ankara Üniversitesi’nin herhangi bir programından mezun olup başka bir programa tekrar kayıt yaptıran öğrenciler
  • Yatay ve dikey geçiş ile Ankara Üniversitesi’ne gelen öğrenciler
  • Uzaktan eğitim veren programlara kayıtlı öğrenciler.