Uyum Programından Muaf Olan Öğrenciler

/Uyum Programından Muaf Olan Öğrenciler
Uyum Programından Muaf Olan Öğrenciler 2019-08-19T19:20:30+03:00

Üniversite Yaşamına Uyum Programı, UYM103 Programı adı ile uygulamalı bir ders statüsündedir. Kredili bir ders olmamakla birlikte,  tüm öğrencilerin katılmaları ve mezun olabilmeleri için BAŞARILI olmaları zorunlu olan bir programdır.

Üniversite Yaşamına Uyum Programına katılmak zorunda olmayan, UYM103 Programından muaf olan öğrenciler şunlardır:

  • Enstitülere kayıtlı lisansüstü öğrencileri,
  • Önceki yıllarda Ankara Üniversitesine kayıt yaptırmış ve mezun olmadan üniversiteden ayrılmış ama öğrenci affı ile yeniden üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler,
  • Daha önce Ankara Üniversitesi’nin herhangi bir programından mezun olup başka bir programa tekrar kayıt yaptıran öğrenciler
  • Yatay ve dikey geçiş ile Ankara Üniversitesine gelen öğrenciler,
  • Uzaktan eğitim veren programlara kayıtlı öğrenciler.